Agenda & activiteiten Programmabureau


Regelmatig organiseert het Programmabureau kennis- en brainstormsessies rondom vele thema’s die bijdragen aan de aanpak van asbestdaken. Zo delen we kennis, ervaringen en best practices én leren we van elkaar. De thema’s en de Activiteitenlijst in de Samenwerkingsverklaring vormen hiervoor het uitgangspunt. Hieronder vindt u een overzicht van de agenda en activiteiten: