Asbestdakenverbod


Al sinds 2010 wordt er in Den Haag gewerkt aan een asbestdakenverbod, een belangrijke basis voor de versnellingsaanpak asbestdakensanering. Het "Wetsvoorstel verwijdering asbest en asbesthoudende producten" is op 4 juni 2019 door de Eerste Kamer verworpen


Daarmee komt er geen rechtsbasis voor een wettelijk verbod voor asbestdaken. De komende tijd wordt door de Staatssecretaris van IenW samen met de betrokken partijen bezien wat de gevolgen zijn voor de versnellingsaanpak. 


Meld u aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. 


Documenten wetgevingsprocedure:

Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) 

(TK 34 675)

Wetsvoorstel

Memorie van toelichting

Advies Raad van State

Verslag Commissie IenW

Nota naar aanleiding van het verslag

Aanbiedingsbrief Nota naar aanleiding van het verslag

Nota van wijziging
Voorlopig verslag Eerste Kamer wetsvoorstel Asbestdakenverbod
Memorie van antwoord wijziging van Wet milieubeheer verwijdering asbest en asbesthoudende producten
Nota naar aanleiding van het verslag EK 34675 inzake Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)
Brief Staatssecretaris van IenW aan Eerste en Tweede Kamer met toezeggingen