Asbestdakenverbod


Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor 2025 moeten verwijderen. Hierbij maakt het niet uit of dit dak in bezit is van een particulier, een bedrijf of de overheid. Ook de toestand van het dak is niet relevant voor het verbod.


In Nederland wordt sinds de jaren zeventig actief bronbeleid gevoerd om de gevaren van asbest voor mens en leefomgeving te beperken. In 1978 is begonnen met het uitfaseren van het gebruik van asbest in remvoeringen. Daarna was het bronbeleid gericht op het saneren van asbestwegen en op het stimuleren van het vrijwillig verwijderen van asbestdaken.


Al in 2010 is ervoor gekozen om het reeds ingezette bronbeleid te versterken en daarmee de concentratie van asbestvezels in de leefomgeving verder te beperken. Uit onderzoek van TNO bleek namelijk dat asbestdaken (na asbestwegen) de grootste bron van vezelemissie naar de leefomgeving zijn. De emissie van vezels treedt op als het asbestdak door weersinvloeden verweert. Dat is al het geval bij asbestdaken van 15 tot 20 jaar oud. In 2024 zijn alle asbestdaken tenminste 30 jaar oud; de meeste zijn veel ouder.


Een andere belangrijke aanleiding voor het verbod zijn de incidenten met asbestdaken. Bij een brand komen asbestvezels vrij die ook neerkomen buiten het terrein van de eigenaar van het betreffende gebouw, waardoor dakeigenaren, overheid en omwonenden met kosten en risico’s worden geconfronteerd.


De procedure van de wettelijke verankering van het asbestdakenverbod loopt nog. De Wet milieubeheer moet worden aangepast, waarin de wettelijke grondslag voor de verwijderingsplicht wordt bepaald. Het wetsvoorstel daartoe is aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu bij de Eerste Kamer. Het verbod moet vervolgens worden opgenomen in een Algemene Maatregel van Bestuur.


Documenten wetgevingsprocedure:

Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) 

(TK 34 675)

Wetsvoorstel

Memorie van toelichting

Advies Raad van State

Verslag Commissie IenW

Nota naar aanleiding van het verslag

Aanbiedingsbrief Nota naar aanleiding van het verslag

Nota van wijziging
Voorlopig verslag Eerste Kamer wetsvoorstel Asbestdakenverbod
Memorie van antwoord wijziging van Wet milieubeheer verwijdering asbest en asbesthoudende producten

Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze mailing en blijf op de hoogte.

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief