Financiële arrangementen

Partijen zetten zich in om een asbestfonds op te richten, gericht op particuliere eigenaren van asbestdaken. Met dit fonds wordt het tot eind 2028 voor particuliere eigenaren van asbestdaken mogelijk een lening af te sluiten voor het verwijderen van asbestdaken. 

In de eerste helft van 2020 wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het fonds voor particuliere eigenaren van asbestdaken uit te breiden met een fonds voor (agrarische) bedrijven met asbestdaken. Hierbij zullen ook de reeds bestaande voorzieningen worden meegewogen. 

Nieuws

Gepubliceerd op: 10 | 11 | 2022

9 miljoen voor bewustwording & communicatie

17 juni 2022 informeerde staatssecretaris van IenW Vivianne Heijnen de Tweede Kamer per brief over het lopende asbestdakenbeleid. Haar conclusie op dat moment: de huidige aanpak leidt er niet toe dat alle asbestdaken in Nederland in 2030 zijn verwijderd. 
Gepubliceerd op: 10 | 11 | 2022

Financiële arrangementen: kansrijke combinaties

Reint Brondijk van SVn, steekt het niet onder stoelen of banken: de implementatie van de Maatwerklening asbestdaksanering samen met andere duurzame regelingen is echt eenvoudiger dan men denkt. In sommige gevallen levert het zelfs geld op!
Gepubliceerd op: 31 | 03 | 2022

Ambassadeurs kijken naar de toekomst

Donderdag 17 februari 2022 kwamen de ambassadeurs van de versnellingsaanpak asbestdakensanering in Utrecht weer bij elkaar. Er stond dit keer veel op het programma. Met als zwaartepunt de noodzaak voor een nieuwe impuls voor versnelling in de aanpak én een gericht advies voor de inzet van de gereserveerde gelden van het ministerie van IenW voor het ‘zakelijke fonds’. 
Gepubliceerd op: 22 | 12 | 2021

Recente Tweede Kamerbrief zoomt in op voortgang

Op 1 december 2021 ontving de Tweede Kamer een nieuwe brief van staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) over de voortgang van de versnellingsaanpak asbestdakensanering. 
Gepubliceerd op: 22 | 12 | 2021

Succesvolle bijeenkomst voor gemeenten

Op 9 november 2021 organiseerde het Programmabureau samen met SVn een online bijeenkomst speciaal voor gemeenten. Gemeenten zijn een belangrijke schakel in de aanpak van asbestdaken, zo niet de belangrijkste. Met deze bijeenkomst werd naast actieve gemeenten vooral ingezet op deelname van gemeenten waarvoor de aanpak nog in de kinderschoenen staat. De twee uur durende bijeenkomst kon rekenen op veel belangstelling. 
Gepubliceerd op: 14 | 10 | 2021

Programmabureau en SVn nodigen gemeenten uit voor bijeenkomst over de aanpak van asbestdaken

Speciaal voor gemeenten organiseert het Programmabureau samen met SVn een online bijeenkomst over de aanpak van asbestdaken en wat de SVn Maatwerklening asbestdaksanering voor hun inwoners kan betekenen. 
Gepubliceerd op: 28 | 09 | 2021

Drenthe attendeert 11.000 inwoners per brief op asbestdakenaanpak

Bij zo’n 11.000 (mogelijke) asbestdakeigenaren in Drenthe viel in de maand april een brief op de mat. Op basis van de Asbestdakenkaart van Drenthe bracht de provincie samen met haar gemeenten de aanpak van asbestdaken onder hun aandacht. 
Gepubliceerd op: 11 | 05 | 2021

Rijk stimuleert provincies en gemeenten tot aanpak asbestdak

Het Rijk stimuleert provincies en gemeenten om het voor particuliere dakeigenaren zo eenvoudig en aantrekkelijk mogelijk te maken om hun asbestdak aan te pakken. Hiervoor stelt ze een Rijksbijdrage beschikbaar van 12 miljoen euro.
Gepubliceerd op: 26 | 04 | 2021

Voortgangsverslag Versnellingsaanpak asbestdakensanering april 2021

Zoals altijd verwerkt het Programmabureau haar activiteiten en resultaten in een overzichtelijk Voortgangsverslag. Lees alles over de meest recente activiteiten van oktober 2020 tot en met april 2021 binnen de 6 thema’s in het Voortgangsverslag van april 2021.
Gepubliceerd op: 28 | 10 | 2020

Voortgangsverslag Versnellingsaanpak asbestdakensanering oktober 2020

Zoals altijd verwerkt het Programmabureau haar activiteiten en resultaten in een overzichtelijk Voorgangsverslag. Lees alles over de meest recente activiteiten binnen de 6 thema’s in het Voortgangsverslag van oktober 2020. Het verslag gaat over de periode 2 maart 2020 tot en met oktober 2020.