Financiële arrangementen

Partijen zetten zich in om een asbestfonds op te richten, gericht op particuliere eigenaren van asbestdaken. Met dit fonds wordt het tot eind 2028 voor particuliere eigenaren van asbestdaken mogelijk een lening af te sluiten voor het verwijderen van asbestdaken. 

In de eerste helft van 2020 wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het fonds voor particuliere eigenaren van asbestdaken uit te breiden met een fonds voor (agrarische) bedrijven met asbestdaken. Hierbij zullen ook de reeds bestaande voorzieningen worden meegewogen. 

Stand van zaken
Gepubliceerd op: 11 | 05 | 2021

Rijk stimuleert provincies en gemeenten tot aanpak asbestdak

Het Rijk stimuleert provincies en gemeenten om het voor particuliere dakeigenaren zo eenvoudig en aantrekkelijk mogelijk te maken om hun asbestdak aan te pakken. Hiervoor stelt ze een Rijksbijdrage beschikbaar van 12 miljoen euro.
Gepubliceerd op: 26 | 04 | 2021

Voortgangsverslag Versnellingsaanpak asbestdakensanering april 2021

Zoals altijd verwerkt het Programmabureau haar activiteiten en resultaten in een overzichtelijk Voortgangsverslag. Lees alles over de meest recente activiteiten van oktober 2020 tot en met april 2021 binnen de 6 thema’s in het Voortgangsverslag van april 2021.
Gepubliceerd op: 28 | 10 | 2020

Voortgangsverslag Versnellingsaanpak asbestdakensanering oktober 2020

Zoals altijd verwerkt het Programmabureau haar activiteiten en resultaten in een overzichtelijk Voorgangsverslag. Lees alles over de meest recente activiteiten binnen de 6 thema’s in het Voortgangsverslag van oktober 2020. Het verslag gaat over de periode 2 maart 2020 tot en met oktober 2020. 
Gepubliceerd op: 27 | 10 | 2020

Particulier fonds asbestdaken vordert

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de eerste betaling van de rijksbijdrage van 12 miljoen euro aan SVn gedaan voor de start van het particuliere fonds. Er wordt nu gewerkt aan een modelverordening én de relatiemanagers van SVn inventariseren nu de interesse voor deelname bij de overheden.
Gepubliceerd op: 27 | 10 | 2020

Verkenning zakelijk fonds asbestdaken

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven heeft in de Tweede Kamerbrief van  26 juni 2020 nader onderzoek aangekondigd naar het zakelijk fonds asbestdaken. Voor het einde van 2020 zal de staatssecretaris de Tweede Kamer informeren over de uitkomsten van dit onderzoek en de vervolgaanpak. Maar waar bestaat dit onderzoek exact uit en hoe staat het met de voortgang? 
Gepubliceerd op: 15 | 07 | 2020

Kamerbrief verkenning zakelijk fonds

Op 26 juni 2020 heeft staatssecretaris Van Veldhoven de Tweede Kamer geïnformeerd over een verkenning voor het fonds voor bedrijven voor het saneren van asbestdaken. Hoe staat er nu voor met de ontwikkeling van deze financiële instrumenten?
Gepubliceerd op: 11 | 05 | 2020

Groen licht voor particulier fonds & verkenning zakelijk fonds

Na de ondertekening van de Samenwerkingsverklaring op 2 maart 2020, is er door het ministerie van IenW het nodige werk verzet voor zowel het particuliere als het zakelijke fonds. Op 11 mei 2020 heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven de Tweede Kamer een brief gestuurd over de voortgang.
Gepubliceerd op: 19 | 03 | 2020

Aan de slag met het fonds

Het fonds is één van de zes thema's binnen de Samenwerkingsverklaring, waarmee partijen aan de slag gaan. Per thema is een Activiteitenlijst opgesteld.  In de Activiteitenlijst voor het fonds vindt u een beschrijving van de projecten en activiteiten die hiervoor worden uitgevoerd.  
Gepubliceerd op: 02 | 03 | 2020

Start vervolgaanpak asbestdaken

Minister Stientje van Veldhoven ondertekent vandaag samen met provincies, gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken. Deze partijen zetten gezamenlijk de schouders onder een volgende stap voor een asbestdakenvrij Nederland.

Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze mailing en blijf op de hoogte.

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief