Ontzorgen van gemeenten

Gemeenten, als essentiële schakel in de stimulering en facilitering van de asbestdakensanering, worden ondersteund bij de uitwisseling van goede voorbeelden en met behulp van handreikingen die praktische handvatten bieden om eigenaren te stimuleren en te helpen. 

Partijen richten zich hierbij niet alleen op individuele gemeenten, maar ook - en vooral - op grotere verbanden, zoals regio’s en betrekken provincies om zoveel mogelijk gemeenten te bereiken. 

Nieuws

Gepubliceerd op: 10 | 11 | 2022

Succesvolle initiatieven en praktijkervaringen in de versnellingsaanpak

Speciaal voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten vond er op 14 juni 2022 een online bijeenkomst plaats. Met daarin creatieve initiatieven, succesvolle concepten en pilots én suggesties ter inspiratie voor een eigen aanpak van asbestdaken gericht op verschillende soorten asbestdakeigenaren. Het kwam allemaal aan bod voor de ruim veertig deelnemers.
Gepubliceerd op: 31 | 03 | 2022

Sanering asbestdaken en de Wet natuurbescherming

Brancheverenigingen VERAS en VVTB hebben op 24 januari 2022 op verzoek van de provincie Gelderland en het Programmabureau versnellingsaanpak asbestdaken een online informatiebijeenkomst georganiseerd over asbestdaken en de Wet natuurbescherming (Wnb).
Gepubliceerd op: 31 | 03 | 2022

Overijssel geeft als eerste provincie subsidie voor de sanering van asbestleidaken

Particuliere eigenaren in Overijssel die hun geschakelde asbestleidaken willen saneren, kunnen sinds het begin van dit jaar gebruik maken van een nieuwe subsidie. De provincie Overijssel komt hiermee deze dakeigenaren tegemoet in de kosten van sanering. De subsidie is de eerste in Nederland voor deze specifieke doelgroep.
Gepubliceerd op: 31 | 03 | 2022

Ambassadeurs kijken naar de toekomst

Donderdag 17 februari 2022 kwamen de ambassadeurs van de versnellingsaanpak asbestdakensanering in Utrecht weer bij elkaar. Er stond dit keer veel op het programma. Met als zwaartepunt de noodzaak voor een nieuwe impuls voor versnelling in de aanpak én een gericht advies voor de inzet van de gereserveerde gelden van het ministerie van IenW voor het ‘zakelijke fonds’. 
Gepubliceerd op: 22 | 12 | 2021

Recente Tweede Kamerbrief zoomt in op voortgang

Op 1 december 2021 ontving de Tweede Kamer een nieuwe brief van staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) over de voortgang van de versnellingsaanpak asbestdakensanering. 
Gepubliceerd op: 22 | 12 | 2021

Heldere informatie over (de sanering van) asbestdaken

Eigenaren van een asbestdak willen graag weten waar ze aan toe zijn. Wat zijn exact de regels van saneren, wat kost het én wat zijn de risico’s. Over veel zaken zijn er onduidelijkheden. Op asbestversnelling.nl zijn nu meerdere informatieleaflets te vinden, die hierover bruikbare en betrouwbare informatie geven. 
Gepubliceerd op: 22 | 12 | 2021

Succesvolle bijeenkomst voor gemeenten

Op 9 november 2021 organiseerde het Programmabureau samen met SVn een online bijeenkomst speciaal voor gemeenten. Gemeenten zijn een belangrijke schakel in de aanpak van asbestdaken, zo niet de belangrijkste. Met deze bijeenkomst werd naast actieve gemeenten vooral ingezet op deelname van gemeenten waarvoor de aanpak nog in de kinderschoenen staat. De twee uur durende bijeenkomst kon rekenen op veel belangstelling. 
Gepubliceerd op: 22 | 12 | 2021

Word ook supporter van de aanpak van asbestdaken

Op dit moment werken meer dan 30 organisaties samen om de sanering van asbestdaken te stimuleren. Van overheden, ondernemers, specialisten tot belangenorganisaties. Zij zijn onze ambassadeurs van de versnellingsaanpak. Onderschrijf je onze boodschap en aanpak, word dan supporter!
Gepubliceerd op: 22 | 12 | 2021

De aanpak van Raalte in beeld

Praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen. Niets geeft meer inspiratie voor de aanpak van asbestdaken dan dat. Vooral als het in beeld wordt gebracht. Het Programmabureau wil graag al die verhalen ophalen en uitdragen. Samen met Stimuland gingen we op bezoek bij de gemeente Raalte en zagen een groot scala aan activiteiten om al hun asbestdakeigenaren in beweging te krijgen. Kijk je mee?
Gepubliceerd op: 14 | 10 | 2021

Programmabureau en SVn nodigen gemeenten uit voor bijeenkomst over de aanpak van asbestdaken

Speciaal voor gemeenten organiseert het Programmabureau samen met SVn een online bijeenkomst over de aanpak van asbestdaken en wat de SVn Maatwerklening asbestdaksanering voor hun inwoners kan betekenen.