Programmabureau Versnellingsaanpak 

Asbestdaken sanering


Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in juli 2016 het Programmabureau voor de versnelling van de sanering van asbestdaken opgericht. Het Programmabureau stimuleert en monitort de versnelling van de sanering van asbestdaken in Nederland en initieert flankerende maatregelen mochten deze nodig zijn.


Samenwerking

Een groot aantal partijen werkt mee aan het gezamenlijk aanpakken van de grootschalige sanering van asbestdaken. De versnellingsaanpak heeft ambassadeurs die op persoonlijke titel willen bijdragen aan de versnellingsaanpak. Zij zijn vertegenwoordigers van stakeholders die betrokken zijn bij de versnellingsaanpak, zoals gedeputeerden van provincies, wethouders van gemeenten en bestuurders uit de bouwsector, asbestadviesbureaus en de asbestverwijderingsketen.


Er is in kaart gebracht welke acties nodig zijn om de versnelling van de sanering te realiseren. Bij de landelijke aanpak ligt de focus op het identificeren van acties per doelgroep om zowel het marktaanbod, als de vraag naar de verwijdering van asbestdaken te vergroten en te faciliteren. Voorbeelden zijn de collectieve aanpak van de sanering van asbestdaken, het faciliteren en stimuleren van aantrekkelijke financieringsopties en het begeleiden en ontzorgen van eigenaren van asbestdaken.


Organisatie

Het Programmabureau is een kleine organisatie die als volgt is opgebouwd:

 • Liesbeth Schipper, hoofd Programmabureau (werkzaam bij Royal HaskoningDHV);
 • Jeroen Mooy, secretaris Programmabureau (werkzaam bij Tauw);
 • Arjan Hol, deskundige vanuit de asbestverwijderingsketen (werkzaam bij MiSa advies en secretaris van de Vereniging voor aannemers in de sloop - VERAS);
 • Riek van der Harst, senior projectmanager Food & Agri (werkzaam bij Stichting Stimuland);
 • Nathalie Kwakman; ‘liaison’ vanuit de provincies (werkzaam bij de provincie Overijssel);
 • Digna Doude van Troostwijk; ‘liaison’ vanuit de VNG naar gemeenten (werkzaam bij de VNG).

De leden van het Programmabureau over hun rol: “Wij spelen in het team als professional een onafhankelijke rol en staan boven partijen in de asbestketen. Wij staan voor de belangen van het Programmabureau en de versnellingsaanpak. Ook al zijn wij een liaison met een achterban, tegelijkertijd zijn we in staat het overstijgende belang te dienen. Samenvattend zijn wij de mensen van het landelijk programma.”


Wat staat centraal?

Om bij te dragen aan de versnellingsaanpak voor de sanering van asbestdaken werkt het Programmabureau op basis van de volgende uitgangspunten:

 • Centraal staat het brede samenwerkingsverband, dat de sanering van asbestdaken wil aanpakken en versnellen. Het Programmabureau betrekt daarom het netwerk van ambassadeurs in haar activiteiten en omgekeerd wordt aan ambassadeurs ondersteuning geboden aan initiatieven gericht op de versnellingsaanpak;
 • Het programma koppelt de korte aan de (middel)lange termijn, om versnelling te bewerkstelligen. Bewustwording en breed overleg over beleid en regelgeving, aandacht voor innovaties in de sector en kennisuitwisseling, zijn van belang om op langere termijn de doelstellingen te halen. En op korte termijn stropen we de mouwen op met een scherp oog voor het verder brengen of opschalen van bestaande initiatieven;
 • Een flexibel en faciliterend Programmabureau. Het bureau treedt niet in de eigen verantwoordelijkheden van dakeigenaren, belangenorganisaties of aanbieders van oplossingen. De basis voor het programma is verkenning en verbinding.

Het Programmabureau opereert langs meerdere themagerichte sporen:

 • Bewustwording en communicatie;
 • Financiële regelingen en beleid;
 • Uitvoering en Quick wins.

Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze mailing en blijf op de hoogte.

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief