Werkt u aan technische innovaties rondom de sanering van asbestdaken? 

Laat het ons weten!


Eén van de speerpunten van de Versnellingsaanpak asbestdakensanering is het bevorderen van technische innovaties waarmee de sanering effectiever en efficiënter kan worden uitgevoerd.

Vanuit het Programmabureau is er een uitvraag gedaan naar technische innovaties. Hiermee willen we inzicht krijgen in de innovaties, welke bijdrage deze kunnen leveren aan de versnellingsaanpak en wanneer deze operationeel zullen zijn. Verder vernemen we graag eventuele knelpunten en belemmeringen. Waar nodig en mogelijk kan vanuit de Versnellingsaanpak worden geholpen om deze weg te nemen.


Naam organisatie / initiatiefnemer *
Contactpersoon *
E-mailadres *
Telefoonnummer *
Titel technische innovatie
Korte omschrijving van de technische innovatie en bijdrage aan de versnellingsaanpak
Verzenden