Monitoring

Voor het aanjagen van de versnellingsaanpak en het meten van het effect daarvan, monitort de werkgroep monitoring het resterende aantal m2 asbestdaken, de locatie van deze asbestdaken en de voortgang van het aantal gesaneerde m2 asbestdak. De werkgroep rapporteert en doet voorstellen voor optimalisatie van monitoring. 

Stand van zaken
Gepubliceerd op: 22 | 10 | 2022

Monitoringsrapport sanering asbestdaken tweede kwartaal 2022

In het tweede kwartaal van 2022 is 1,7 miljoen m2 aan asbestdaken gesaneerd. Bekijk de volledige rapportage over het tweede kwartaal. 
Gepubliceerd op: 04 | 04 | 2022

Staan de asbestdaken van uw gemeente al op de landelijke Asbestdakenkaart?

Voor een effectief versnellingsbeleid voor de sanering van asbestdaken is inzicht in de opgave van uw gemeente én van Nederland cruciaal. Staan de asbestdaken van uw gemeente al op de landelijke Asbestdakenkaart?
Gepubliceerd op: 31 | 03 | 2022

5,3 miljoen m2 asbestdaken gesaneerd in 2021

In 2021 is er in totaal 5,3 miljoen m2 aan asbestdaken gesaneerd. Dat is fors minder dan in 2020, toen er in totaal nog 6,7 miljoen m2 is gesaneerd. 
Gepubliceerd op: 31 | 03 | 2022

Ambassadeurs kijken naar de toekomst

Donderdag 17 februari 2022 kwamen de ambassadeurs van de versnellingsaanpak asbestdakensanering in Utrecht weer bij elkaar. Er stond dit keer veel op het programma. Met als zwaartepunt de noodzaak voor een nieuwe impuls voor versnelling in de aanpak én een gericht advies voor de inzet van de gereserveerde gelden van het ministerie van IenW voor het ‘zakelijke fonds’. 
Gepubliceerd op: 22 | 12 | 2021

Recente Tweede Kamerbrief zoomt in op voortgang

Op 1 december 2021 ontving de Tweede Kamer een nieuwe brief van staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) over de voortgang van de versnellingsaanpak asbestdakensanering. 
Gepubliceerd op: 22 | 12 | 2021

Totaal 4,2 miljoen m2 asbestdaken gesaneerd in de eerste drie kwartalen 2021

In het derde kwartaal van 2021 is 1,0 miljoen m2 aan asbestdaken gesaneerd, ten opzichte van 1,7 miljoen in het derde kwartaal van 2020. Naar verwachting komt het totaal aantal saneringen in 2021 hiermee uit op circa 6 miljoen m2. In de ‘Voortgangsbrief asbest’ aan de Tweede Kamer  van 1 december 2021 geeft staatssecretaris Van Weyenberg aan de daling in het saneringstempo zorgelijk te vinden. 
Gepubliceerd op: 14 | 10 | 2021

Programmabureau en SVn nodigen gemeenten uit voor bijeenkomst over de aanpak van asbestdaken

Speciaal voor gemeenten organiseert het Programmabureau samen met SVn een online bijeenkomst over de aanpak van asbestdaken en wat de SVn Maatwerklening asbestdaksanering voor hun inwoners kan betekenen. 
Gepubliceerd op: 28 | 09 | 2021

1,7 miljoen m2 asbestdaken gesaneerd in tweede kwartaal 2021

In het tweede kwartaal van 2021 is 1,7 miljoen m2 aan asbestdaken gesaneerd. In het eerste kwartaal van 2021 was dat 1,5 miljoen m2.
Gepubliceerd op: 13 | 07 | 2021

1,5 miljoen m2 asbestdaken gesaneerd in het eerste kwartaal 2021

In het eerste kwartaal van 2021 is 1,5 miljoen m2 aan asbestdaken gesaneerd. Dit is gelijk aan het aantal gesaneerde m2 in het eerste kwartaal van 2020 en minder dan het vierde kwartaal van 2020 (1,7 miljoen m2).
Gepubliceerd op: 26 | 04 | 2021

Voortgangsverslag Versnellingsaanpak asbestdakensanering april 2021

Zoals altijd verwerkt het Programmabureau haar activiteiten en resultaten in een overzichtelijk Voortgangsverslag. Lees alles over de meest recente activiteiten van oktober 2020 tot en met april 2021 binnen de 6 thema’s in het Voortgangsverslag van april 2021.

Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze mailing en blijf op de hoogte.

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief