Monitoring

Voor het aanjagen van de versnellingsaanpak en het meten van het effect daarvan, monitort de werkgroep monitoring het resterende aantal m2 asbestdaken, de locatie van deze asbestdaken en de voortgang van het aantal gesaneerde m2 asbestdak. De werkgroep rapporteert en doet voorstellen voor optimalisatie van monitoring. 

Nieuws

Gepubliceerd op: 21 | 06 | 2024

Monitoringsrapport sanering asbestdaken eerste kwartaal 2024

In het eerste kwartaal van 2024 is in totaal 1,0 miljoen m2 aan asbestdaken gesaneerd. Bekijk hier de volledige rapportage tot en met het eerste kwartaal 2024.
Gepubliceerd op: 31 | 05 | 2023

Monitoringsrapport sanering asbestdaken eerste kwartaal 2023

In het eerste kwartaal van 2023 is in totaal 1,2 miljoen m2 aan asbestdaken gesaneerd. Daarmee past het saneringstempo in de bandbreedte van de kwartaalresultaten van de afgelopen jaren.
Gepubliceerd op: 16 | 03 | 2023

Monitoringsrapport sanering asbestdaken 2022

In 2022 is in totaal 5,8 miljoen m2 aan asbestdaken gesaneerd. Ten opzichte van 2021 is dat een toename van bijna 10%. Het saneringstempo lijkt zich, na een dalende trend in de periode 2019-2021, weer wat te herstellen.
Gepubliceerd op: 22 | 12 | 2022

Monitoringsrapport sanering asbestdaken derde kwartaal 2022

In het derde kwartaal van 2022 is 1,5 miljoen m2 aan asbestdaken gesaneerd. Het saneringstempo lijkt zich, na een dalende trend in de periode 2019-2021, weer wat te herstellen. 
Gepubliceerd op: 22 | 10 | 2022

Monitoringsrapport sanering asbestdaken tweede kwartaal 2022

In het tweede kwartaal van 2022 is 1,7 miljoen m2 aan asbestdaken gesaneerd. Bekijk de volledige rapportage over het tweede kwartaal. 
Gepubliceerd op: 20 | 07 | 2022

Monitoringsrapport sanering asbestdaken 1e kwartaal 2022

In het eerste kwartaal van 2022 is 1,3 miljoen m2 aan asbestdaken gesaneerd. Bekijk de volledige rapportage over het eerste kwartaal.
Gepubliceerd op: 04 | 04 | 2022

Staan de asbestdaken van uw gemeente al op de landelijke Asbestdakenkaart?

Voor een effectief versnellingsbeleid voor de sanering van asbestdaken is inzicht in de opgave van uw gemeente én van Nederland cruciaal. Staan de asbestdaken van uw gemeente al op de landelijke Asbestdakenkaart?
Gepubliceerd op: 31 | 03 | 2022

5,3 miljoen m2 asbestdaken gesaneerd in 2021

In 2021 is er in totaal 5,3 miljoen m2 aan asbestdaken gesaneerd. Dat is fors minder dan in 2020, toen er in totaal nog 6,7 miljoen m2 is gesaneerd. 
Gepubliceerd op: 31 | 03 | 2022

Ambassadeurs kijken naar de toekomst

Donderdag 17 februari 2022 kwamen de ambassadeurs van de versnellingsaanpak asbestdakensanering in Utrecht weer bij elkaar. Er stond dit keer veel op het programma. Met als zwaartepunt de noodzaak voor een nieuwe impuls voor versnelling in de aanpak én een gericht advies voor de inzet van de gereserveerde gelden van het ministerie van IenW voor het ‘zakelijke fonds’. 
Gepubliceerd op: 22 | 12 | 2021

Recente Tweede Kamerbrief zoomt in op voortgang

Op 1 december 2021 ontving de Tweede Kamer een nieuwe brief van staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) over de voortgang van de versnellingsaanpak asbestdakensanering.