Monitoring

Voor het aanjagen van de versnellingsaanpak en het meten van het effect daarvan, monitort de werkgroep monitoring het resterende aantal m2 asbestdaken, de locatie van deze asbestdaken en de voortgang van het aantal gesaneerde m2 asbestdak. De werkgroep rapporteert en doet voorstellen voor optimalisatie van monitoring. 

Stand van zaken
Gepubliceerd op: 06 | 04 | 2020

Uitvraag gemeenten Landelijke Asbestdakenkaart

Als onderdeel van de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken (thema  Monitoring) wordt de Landelijke Asbestdakenkaart twee keer per jaar geactualiseerd. Onlangs is een oproep verzonden aan gemeenten om data aan te leveren. 
Gepubliceerd op: 19 | 03 | 2020

Aan de slag met het thema Monitoring

Monitoring is één van de zes thema's binnen de Samenwerkingsverklaring, waarmee partijen aan de slag gaan. Per thema is een Activiteitenlijst opgesteld. In de Activiteitenlijst Monitoring vindt u een beschrijving van de projecten en activiteiten die worden uitgevoerd binnen dit thema.
Gepubliceerd op: 02 | 03 | 2020

Start vervolgaanpak asbestdaken

Minister Stientje van Veldhoven ondertekent vandaag samen met provincies, gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken. Deze partijen zetten gezamenlijk de schouders onder een volgende stap voor een asbestdakenvrij Nederland.

Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze mailing en blijf op de hoogte.

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief