Bewustwording & communicatie

Partijen zetten zich in om eigenaren van asbestdaken bewust te maken dat het voor henzelf en de omgeving beter is dat zij hun asbestdak verwijderen via begrijpelijke en eenduidige communicatie naar de maatschappij en eigenaren. 

Intermediairs worden goed toegerust en geactiveerd om eigenaren van asbestdaken te adviseren en te ondersteunen. 


Nieuws

Gepubliceerd op: 30 | 05 | 2023

Excursie Asbestmuseum en proeffabriek Asbeter

Ambassadeurs en hun ambtelijke ondersteuning namen op 26 april 2023 deel aan een inhoudelijke excursie naar het Asbestmuseum in Rotterdam en de proeffabriek van Asbeter in Spijkenisse. Het was een interessante dag en zorgde voor de nodige nieuwe kennis, inzichten en inspiratie.
Gepubliceerd op: 15 | 03 | 2023

Invulling en uitwerking bewustwording en communicatie

Onder leiding van het ministerie van IenW wordt er op dit moment gewerkt aan de invulling en uitwerking van gerichte communicatie- en bewustwordingsactiviteiten in het kader van de aanpak van asbestdaken. Gerichte bewustwording en communicatie maken onderdeel uit van de visie van de staatssecretaris op de aanpak van asbestdaken voor de komende jaren. Hierover informeerde ze de Tweede Kamer in december 2022. 
Gepubliceerd op: 10 | 11 | 2022

9 miljoen voor bewustwording & communicatie

17 juni 2022 informeerde staatssecretaris van IenW Vivianne Heijnen de Tweede Kamer per brief over het lopende asbestdakenbeleid. Haar conclusie op dat moment: de huidige aanpak leidt er niet toe dat alle asbestdaken in Nederland in 2030 zijn verwijderd. 
Gepubliceerd op: 10 | 11 | 2022

Geslaagde minicursus Preventiecheck soortenbescherming asbestdaken

13 september 2022 organiseerden de provincie Gelderland in samenwerking met VERAS en VVTB en het Programmabureau versnellingsaanpak asbestdakensanering met succes een minicursus over de Preventiecheck soortenbescherming asbestdaken.
Gepubliceerd op: 20 | 07 | 2022

Gemeenten doen mee aan de Week van de Asbestvrije Schuur

Van 12 t/m 18 september 2022 is het ‘De Week van Asbestvrije Schuur’. Met de actie stimuleert kenniscentrum Milieu Centraal gemeenten en inwoners om te kiezen voor gezonde schuurdaken.
Gepubliceerd op: 31 | 03 | 2022

Sanering asbestdaken en de Wet natuurbescherming

Brancheverenigingen VERAS en VVTB hebben op 24 januari 2022 op verzoek van de provincie Gelderland en het Programmabureau versnellingsaanpak asbestdaken een online informatiebijeenkomst georganiseerd over asbestdaken en de Wet natuurbescherming (Wnb).
Gepubliceerd op: 31 | 03 | 2022

Netcongestie geen probleem voor kleinere asbestdaken!

Dat de teruglevering van stroom van zonnepanelen op de tocht staat is duidelijk. Een belemmering in de koppelkans van asbest en zon zou je denken. Voor de grote daken zeker, maar voor daken van zo’n 320 m2 is er vooralsnog geen probleem.
Gepubliceerd op: 31 | 03 | 2022

Ambassadeurs kijken naar de toekomst

Donderdag 17 februari 2022 kwamen de ambassadeurs van de versnellingsaanpak asbestdakensanering in Utrecht weer bij elkaar. Er stond dit keer veel op het programma. Met als zwaartepunt de noodzaak voor een nieuwe impuls voor versnelling in de aanpak én een gericht advies voor de inzet van de gereserveerde gelden van het ministerie van IenW voor het ‘zakelijke fonds’. 
Gepubliceerd op: 22 | 12 | 2021

Recente Tweede Kamerbrief zoomt in op voortgang

Op 1 december 2021 ontving de Tweede Kamer een nieuwe brief van staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) over de voortgang van de versnellingsaanpak asbestdakensanering. 
Gepubliceerd op: 22 | 12 | 2021

Heldere informatie over (de sanering van) asbestdaken

Eigenaren van een asbestdak willen graag weten waar ze aan toe zijn. Wat zijn exact de regels van saneren, wat kost het én wat zijn de risico’s. Over veel zaken zijn er onduidelijkheden. Op asbestversnelling.nl zijn nu meerdere informatieleaflets te vinden, die hierover bruikbare en betrouwbare informatie geven.