Koppelkansen

Drempels voor het combineren van de asbestdakensanering met het opwekken van zonneenergie of voor het combineren met de aanpak van vrijkomende (voormalige) agrarische bebouwing worden in kaart gebracht en waar mogelijk weggenomen waardoor een win-win situatie ontstaat 

Marktpartijen worden ondersteund met kennis en een ontzorgend aanbod. 

Nieuws

Gepubliceerd op: 30 | 05 | 2023

Actieve aanpak versnelt sloop vrijkomende agrarische bebouwing

De komende jaren komt er veel agrarische bebouwing vrij. Aveco de Bondt onderzocht voor de provincie Overijssel welke kansen er zijn om het slopen van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) te combineren met woon- en andere (maatschappelijke) opgaven in het landelijk gebied. 
Gepubliceerd op: 15 | 03 | 2023

Utrechtse subsidie zon-op-dak neemt ook sanering asbestdaken mee

De provincie Utrecht wil graag haar energietransitie versnellen. In het najaar van 2022 heeft de provincie hiervoor haar subsidieregeling energietransitie uitgebreid met een subsidie voor zonnepaneleninstallaties op (daken van) bedrijven, maatschappelijk vastgoed (sportcomplexen) en parkeerterreinen. Met die subsidie is het mogelijk om ook de sanering van een asbestdak (deels) te financieren.
Gepubliceerd op: 10 | 11 | 2022

Succesvolle initiatieven en praktijkervaringen in de versnellingsaanpak

Speciaal voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten vond er op 14 juni 2022 een online bijeenkomst plaats. Met daarin creatieve initiatieven, succesvolle concepten en pilots én suggesties ter inspiratie voor een eigen aanpak van asbestdaken gericht op verschillende soorten asbestdakeigenaren. Het kwam allemaal aan bod voor de ruim veertig deelnemers.
Gepubliceerd op: 31 | 03 | 2022

Overijssels Asbestcollectief voor middelgrote asbestdaken

Eigenaren van asbestdaken van 35 tot zo’n 500 m2 in de gemeenten Raalte en Deventer konden tot eind maart 2022 gebruik maken van een speciaal aanbod van lokale ondernemers om hun asbestdak te laten saneren, een nieuw dak en eventueel zonnepanelen te laten plaatsen.
Gepubliceerd op: 31 | 03 | 2022

Netcongestie geen probleem voor kleinere asbestdaken!

Dat de teruglevering van stroom van zonnepanelen op de tocht staat is duidelijk. Een belemmering in de koppelkans van asbest en zon zou je denken. Voor de grote daken zeker, maar voor daken van zo’n 320 m2 is er vooralsnog geen probleem.
Gepubliceerd op: 31 | 03 | 2022

Ambassadeurs kijken naar de toekomst

Donderdag 17 februari 2022 kwamen de ambassadeurs van de versnellingsaanpak asbestdakensanering in Utrecht weer bij elkaar. Er stond dit keer veel op het programma. Met als zwaartepunt de noodzaak voor een nieuwe impuls voor versnelling in de aanpak én een gericht advies voor de inzet van de gereserveerde gelden van het ministerie van IenW voor het ‘zakelijke fonds’. 
Gepubliceerd op: 22 | 12 | 2021

Recente Tweede Kamerbrief zoomt in op voortgang

Op 1 december 2021 ontving de Tweede Kamer een nieuwe brief van staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) over de voortgang van de versnellingsaanpak asbestdakensanering. 
Gepubliceerd op: 28 | 09 | 2021

Berkelland: Praktisch denken in kansen

De gemeente Berkelland wil graag dat in 2024 zo’n 25-30% van al haar asbestdaken is gesaneerd of vervangen. Daarvoor heeft ze in 2020 een plan van aanpak vastgesteld om de inwoners en bedrijven hierbij te ondersteunen. De gemeente investeert 1 miljoen euro in asbestdaken. We vroegen aan wethouder Maikel van der Neut waarom de gemeente hierin zo actief is en wat het beleid precies inhoudt.
Gepubliceerd op: 14 | 07 | 2021

Kennistafel stedelijke koppelkansen

Op 29 april 2021 vond de (digitale) kennistafel over stedelijke koppelkansen bij sanering van asbestdaken plaats. Vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en regionale omgevingsdiensten wisselden kennis en ervaring uit over het benutten van zogenoemde koppelkansen voor het stedelijk gebied. 
Gepubliceerd op: 26 | 04 | 2021

Voortgangsverslag Versnellingsaanpak asbestdakensanering april 2021

Zoals altijd verwerkt het Programmabureau haar activiteiten en resultaten in een overzichtelijk Voortgangsverslag. Lees alles over de meest recente activiteiten van oktober 2020 tot en met april 2021 binnen de 6 thema’s in het Voortgangsverslag van april 2021.