Ambassadeurs Versnellingsaanpak asbestdakensanering


In de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken is geregeld dat partijen een ambassadeur afvaardigen. De ambassadeurs overleggen ten minste twee keer per jaar over de voortgang van de activiteiten. Zij bewaken de voortgang van de afgesproken acties en bevorderen de samenwerking onderling en met nieuwe partijen.


De ambassadeurs actualiseren de Activiteitenlijst jaarlijks of eerder bij toetreding van een nieuwe partij, indien daarover een unaniem besluit wordt genomen. Een geactualiseerde Activiteitenlijst wordt door het Programmabureau gepubliceerd op www.asbestversnelling.nl.


Het Programmabureau Versnellingsaanpak asbestdakensanering faciliteert. Het Programmabureau heeft de volgende taken:

  • Faciliteren van de uitvoering van activiteiten door het delen van kennis, verbinden van partijen en hulp bieden bij het uitwerken van bijvoorbeeld handreikingen en procesvoorstellen.
  • Fungeren als landelijk aanspreekpunt voor partijen en geïnteresseerden.
  • Zorgdragen voor een adequate overlegstructuur met partijen en andere betrokkenen.
  • Onderhouden en verder uitbouwen van de betrokkenheid/participatie van nieuwe partijen en het creëren/vergroten van het draagvlak.
  • Beheren en actief up-to-date houden van de website www.asbestversnelling.nl en het versturen van nieuwsbrieven.
  • Opstellen van een halfjaarlijkse stand van zaken ten behoeve van het overleg van de ambassadeurs.
  • Ten minste twee keer per jaar organiseren en voorbereiden van het ambassadeursoverleg.
  • Monitoren van de effectiviteit van de activiteiten voor de versnelling van de sanering van asbestdaken.
  • Uitvoeren van de activiteiten waarvoor het Programmabureau als trekker in de bijlage met de Activiteitenlijst is genoemd.


Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze mailing en blijf op de hoogte.

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief