Ambassadeurs Versnellingsaanpak sanering asbestdaken 


Een groot aantal partijen werkt mee aan het gezamenlijk aanpakken van de grootschalige sanering van asbestdaken. De versnellingsaanpak heeft ambassadeurs die op persoonlijke titel willen bijdragen aan de versnellingsaanpak. Zij zijn vertegenwoordigers van stakeholders die betrokken zijn bij de versnellingsaanpak, zoals gedeputeerden van provincies, wethouders van gemeenten en bestuurders uit de bouwsector, asbestadviesbureaus en asbestverwijderingsketen. Hieronder ziet u een overzicht van de ambassadeurs, wie zij vertegenwoordigen en welke bijdrage ze willen leveren aan de versnellingsaanpak.

Provincie Overijssel

Annemieke Traag

Gedeputeerde provincie Overijssel"Overijssel wil een schone en veilige leefomgeving voor haar inwoners. Daarom pakken we asbestdaken aan! We zien het daarnaast als een economische impuls voor sloop-, bouw- en duurzaamheidsbedrijven." 


Provincie Gelderland

Bea Schouten

Gedeputeerde provincie Gelderland


"Nederland asbestdakenvrij, zodat onze inwoners veilig en gezond leven. Gelderland heeft de daken in beeld en helpt samen met gemeenten onze inwoners om hun asbestdak voor 2024 weg te halen."


Provincie Drenthe

Tjisse Stelpstra

Gedeputeerde provincie Drenthe"Een duurzame en veilige leefomgeving. Dat vinden wij belangrijk. Daarom stimuleren wij onze inwoners nú asbest van daken te saneren."


Provincie Limburg

Hubert Mackus

Gedeputeerde provincie Limburg"Een gezonde en veilige leefomgeving staat centraal voor onze Limburgse burgers. Ons streven is om alle daken asbestvrij te maken vóór 31 december 2024"


Gemeente Berkelland

Patricia Hoytink-Roubos

Wethouder gemeente Berkelland“Ik ben groot voorstander van

zaken rond asbest proactief oppakken. Dat doe ik door middel van de Asbesttrein

en het beschikbaar stellen van een asbestlening.”


Gemeente Lelystad

John van den Heuvel

Wethouder gemeente Lelystad

"Gezien de enorme opgave is het nu (via gemeenten) stimuleren van eigenaren van asbestdaken veel goedkoper dan handhaving na 2024. Daartoe deel ik als ambassadeur mijn ervaringen vanuit Lelystad."


Gemeente Rijssen-Holten

Jan Aanstoot

Wethouder gemeente Rijssen-Holten"Duurzaam verder zonder asbest."


Bouwend Nederland

Maxime Verhagen

Voorzitter Bouwend Nederland

“De bouw werkt iedere dag aan duurzame vernieuwing van onze leefomgeving. Samen met onze ketenpartners gaan wij de uitdaging aan om alle

asbestdaken voor 2024 te saneren. Daar zet ik mij graag voor in.”


VNG

Edward Stigter

Directeur Beleid leefomgeving Vereniging van Nederlandse Gemeenten"Gezondheidsrisico asbestdaken is urgent en vraagt om actie en samenwerking van alle betrokken partijen. Niet handhaving achteraf, maar met een pro-actieve versnellingsaanpak nu!"VERAS

Teun Stam

Bestuurslid Vereniging voor aannemers in de sloop
"VERAS zet zich in voor een haalbaar en uitvoerbaar Asbestdakenverbod, waarin de veiligheid en gezondheid van de vakmensen die de sanering moeten uitvoeren beheersbaar en geborgd is."


VVTB

Cor van der Zee

Voorzitter Vereniging voor Verwijdering van Toxische en gevaarlijke Bouwmaterialen“Ik sta voor een asbestvrije toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Een schonere wereld en een gezond milieu."


SGS Search

Udo Waltman

Directeur SGS Search

"Ik richt mij op het maatschappelijk relevante asbestvraagstuk en wend onze dienstverlening, kennis en netwerk aan voor een gezondere (leef)omgeving."


Fenelab

Frank Vrolijks

Algemeen directeur RPS Nederland
"Het is fantastisch om te zien dat het programmatisch verwijderen van asbest zo veel enthousiasme losmaakt in de samenleving".


Adviesbureau Jan Tempelman

Jan Tempelman

Directeur-eigenaar Adviesbureau Jan Tempelman"Verwering en jaarlijks talrijke “asbestbranden” kunnen 

leiden tot onnodige blootstelling en hoge kosten. Nu aanpakken!"


Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze mailing en blijf op de hoogte.

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief