Veilige vereenvoudiging saneringen

Er wordt ingezet op vereenvoudiging van de uitvoering van de asbestdakensanering waardoor waar mogelijk kosten worden beperkt, waarbij de veiligheid en gezondheid van de werknemers en de omgeving geborgd is. Hiervoor wordt onderzoek gedaan naar de blootstelling bij de asbestdakensanering. Bekeken wordt welke acties mogelijk zijn om innovaties te stimuleren en belemmeringen weg te nemen, onder meer gelet op het aanpakken van aanwezige bodemverontreiniging en de stroomlijning van de samenloop van soortenbescherming en asbestdakensanering. 

Stand van zaken
Gepubliceerd op: 26 | 04 | 2021

Voortgangsverslag Versnellingsaanpak asbestdakensanering april 2021

Zoals altijd verwerkt het Programmabureau haar activiteiten en resultaten in een overzichtelijk Voortgangsverslag. Lees alles over de meest recente activiteiten van oktober 2020 tot en met april 2021 binnen de 6 thema’s in het Voortgangsverslag van april 2021.
Gepubliceerd op: 02 | 02 | 2021

Resultaten blootstellingsonderzoek beschikbaar

De staatssecretaris van IenW heeft mede namens de staatssecretaris van SZW op 1 februari 2021 het rapport ‘Fase 2: Blootstellingsonderzoek Asbestdaken’ van Arcadis aangeboden aan de Tweede Kamer. 
Gepubliceerd op: 20 | 01 | 2021

Herhaalde oproep Kennistafel Bitumendaken

Bitumendaken kunnen ook asbest bevatten. Bitumen, in de volksmond ook wel dakleer, zit normaal gesproken op platte daken. Het vinden van asbesthoudende bitumendaken is lastig. Veel bitumendaken met asbest zijn in de loop van de tijd overlaagd met nieuwe asbestvrije bitumen. Om de vragen, maar vooral ook de kennis en ervaring van deze asbesthoudende daken boven water te krijgen, organiseren de provincie Drenthe en het Programmabureau een Kennistafel asbesthoudende bitumendaken. 
Gepubliceerd op: 28 | 10 | 2020

Voortgangsverslag Versnellingsaanpak asbestdakensanering oktober 2020

Zoals altijd verwerkt het Programmabureau haar activiteiten en resultaten in een overzichtelijk Voorgangsverslag. Lees alles over de meest recente activiteiten binnen de 6 thema’s in het Voortgangsverslag van oktober 2020. Het verslag gaat over de periode 2 maart 2020 tot en met oktober 2020. 
Gepubliceerd op: 27 | 10 | 2020

Oproep Kennistafel Bitumendaken

Bitumendaken kunnen ook asbest bevatten. Bitumen, in de volksmond ook wel dakleer, zit normaal gesproken op platte daken. Het vinden van asbesthoudende bitumendaken is lastig, omdat veel bitumendaken met asbest in de loop van de tijd zijn overlaagd met nieuwe asbestvrije bitumen. Om de vragen, maar ook de kennis en ervaring met asbesthoudende bitumendaken boven water te krijgen, organiseren de provincie Drenthe en het Programmabureau een Kennistafel Asbesthoudende bitumendaken.
Gepubliceerd op: 15 | 07 | 2020

Stand van zaken blootstellingsonderzoek

In opdracht van het ministerie van IenW voert Arcadis momenteel het blootstellingsonderzoek sanering asbestdaken uit. Het doel van dit onderzoek is vaststellen welke concentraties asbestvezels in de lucht ontstaan tijdens het verwijderen van asbestdaken.
Gepubliceerd op: 15 | 07 | 2020

Bodemverontreiniging onder asbestdaken

Door verwering van asbestdaken bestaat de kans dat ook de bodem verontreinigd raakt met asbestvezels. De provincie Overijssel en het ministerie van IenW onderzoeken of kan worden geregeld dat op eenvoudige wijze de met asbest verontreinigde toplaag (bodem) kan worden meegenomen bij de sanering van het asbestdak.
Gepubliceerd op: 19 | 03 | 2020

Aan de slag met het thema Veilige vereenvoudiging saneringen

Veilige vereenvoudiging saneringen is één van de zes thema's binnen de Samenwerkingsverklaring, waarmee partijen aan de slag gaan. Per thema is een Activiteitenlijst opgesteld. In de Activiteitenlijst Veilige vereenvoudiging saneringen vindt u een beschrijving van de projecten en activiteiten die worden uitgevoerd binnen dit thema.
Gepubliceerd op: 02 | 03 | 2020

Start vervolgaanpak asbestdaken

Minister Stientje van Veldhoven ondertekent vandaag samen met provincies, gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken. Deze partijen zetten gezamenlijk de schouders onder een volgende stap voor een asbestdakenvrij Nederland.

Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze mailing en blijf op de hoogte.

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief