Meld uw versnellingsinitiatief voor de sanering van asbestdaken


Het Programmabureau Versnellingsaanpak voor de sanering van asbestdaken is op zoek naar versnellingsinitiatieven. Meld uw versnellingsinitiatief aan via onderstaand formulier. Wij plaatsen versnellingsinitiatieven op onze website. Door informatie en kennis over versnellingsinitiatieven te delen wordt een bijdrage geleverd aan de versnellingsaanpak voor de sanering van asbestdaken. Het Programmabureau is bevoegd om te beslissen om aanmeldingen wel / niet te plaatsen op de website. De indiener ontvangt daarover bericht.

Naam organisatie *
Contactpersoon *
E-mailadres *
Datum van aanmelding *
Titel initiatief
Korte omschrijving
Initiatiefnemer
Website van het initiatief
Looptijd van
Looptijd tot
Fase *
Doelgroep *
Schaalniveau *
Gericht op *
Logo (indien beschikbaar). Max grootte: 2 MB
Verzenden