Toelichting Landelijke Asbestdakenkaart


Eén van de thema’s van de Versnellingsaanpak Asbestdakensanering is de monitoring van de voortgang van de sanering van asbestdaken in Nederland. Dat is onderdeel van de  Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken. Veel provincies en gemeenten hebben inmiddels de opgave van asbestdaken binnen hun gebied geïnventariseerd. Deze informatie wordt gedeeld via de Landelijke Asbestdakenkaart. 


Op de Landelijke Asbestdakenkaart wordt per gemeente de volgende informatie gegeven:

  • Is er binnen de gemeente een inventarisatie van het aantal m2 asbestdaken uitgevoerd? En zo ja:
  • Welk jaar is de inventarisatie uitgevoerd?
  • Wat is het aantal asbestverdachte daken?
  • Wat is het totaal aantal vierkante meters aan asbestverdachte daken?
  • Waar kan ik de detailinformatie vinden?


Staat de actuele informatie van uw gemeente nog niet op de kaart?

Gemeenten (of namens de gemeente de Omgevingsdienst of provincie) kunnen hun data melden aan het Programmabureau door het onderstaande formulier in te vullen en te zenden aan info@asbestversnelling.nl.

formulier-landelijke-asbestdakenkaart-gemeenten-inwinning-gegevens-april-2020.xlsx

Toelichting: deze versie vervangt de versie van maart 2020. Heeft u al data geleverd met behulp van de datasheet versie maart 2020, dan nemen wij indien nodig contact met u op voor aanvullende informatie. 


Meer informatie

Als onderdeel van de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken zal de Landelijke Asbestdakenkaart twee keer per jaar worden geüpdatet. 


Het beheer van de Landelijke Asbestdakenkaart vindt plaats in samenwerking tussen het Programmabureau en de Omgevingsdienst Regio Utrecht. Vragen kunt u stellen aan info@asbestversnelling.nl.