Nieuws

Gepubliceerd op: 30 | 05 | 2023

Actieve aanpak versnelt sloop vrijkomende agrarische bebouwing

De komende jaren komt er veel agrarische bebouwing vrij. Aveco de Bondt onderzocht voor de provincie Overijssel welke kansen er zijn om het slopen van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) te combineren met woon- en andere (maatschappelijke) opgaven in het landelijk gebied. 
Gepubliceerd op: 16 | 03 | 2023

Monitoringsrapport sanering asbestdaken 2022

In 2022 is in totaal 5,8 miljoen m2 aan asbestdaken gesaneerd. Ten opzichte van 2021 is dat een toename van bijna 10%. Het saneringstempo lijkt zich, na een dalende trend in de periode 2019-2021, weer wat te herstellen.
Gepubliceerd op: 15 | 03 | 2023

Invulling en uitwerking bewustwording en communicatie

Onder leiding van het ministerie van IenW wordt er op dit moment gewerkt aan de invulling en uitwerking van gerichte communicatie- en bewustwordingsactiviteiten in het kader van de aanpak van asbestdaken. Gerichte bewustwording en communicatie maken onderdeel uit van de visie van de staatssecretaris op de aanpak van asbestdaken voor de komende jaren. Hierover informeerde ze de Tweede Kamer in december 2022. 
Gepubliceerd op: 15 | 03 | 2023

Utrechtse subsidie zon-op-dak neemt ook sanering asbestdaken mee

De provincie Utrecht wil graag haar energietransitie versnellen. In het najaar van 2022 heeft de provincie hiervoor haar subsidieregeling energietransitie uitgebreid met een subsidie voor zonnepaneleninstallaties op (daken van) bedrijven, maatschappelijk vastgoed (sportcomplexen) en parkeerterreinen. Met die subsidie is het mogelijk om ook de sanering van een asbestdak (deels) te financieren.
Gepubliceerd op: 29 | 12 | 2022

Staatssecretaris IenW informeert Tweede Kamer over voortgang Versnellingsaanpak

In de Kamerbrief van december 2022 informeert de Staatsecretaris de Tweede Kamer over de voortgang van de Versnellingsaanpak asbestdaken.
Gepubliceerd op: 22 | 12 | 2022

Monitoringsrapport sanering asbestdaken derde kwartaal 2022

In het derde kwartaal van 2022 is 1,5 miljoen m2 aan asbestdaken gesaneerd. Het saneringstempo lijkt zich, na een dalende trend in de periode 2019-2021, weer wat te herstellen. 
Gepubliceerd op: 10 | 11 | 2022

9 miljoen voor bewustwording & communicatie

17 juni 2022 informeerde staatssecretaris van IenW Vivianne Heijnen de Tweede Kamer per brief over het lopende asbestdakenbeleid. Haar conclusie op dat moment: de huidige aanpak leidt er niet toe dat alle asbestdaken in Nederland in 2030 zijn verwijderd. 
Gepubliceerd op: 10 | 11 | 2022

Geslaagde minicursus Preventiecheck soortenbescherming asbestdaken

13 september 2022 organiseerden de provincie Gelderland in samenwerking met VERAS en VVTB en het Programmabureau versnellingsaanpak asbestdakensanering met succes een minicursus over de Preventiecheck soortenbescherming asbestdaken.
Gepubliceerd op: 10 | 11 | 2022

Succesvolle initiatieven en praktijkervaringen in de versnellingsaanpak

Speciaal voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten vond er op 14 juni 2022 een online bijeenkomst plaats. Met daarin creatieve initiatieven, succesvolle concepten en pilots én suggesties ter inspiratie voor een eigen aanpak van asbestdaken gericht op verschillende soorten asbestdakeigenaren. Het kwam allemaal aan bod voor de ruim veertig deelnemers.
Gepubliceerd op: 10 | 11 | 2022

Financiële arrangementen: kansrijke combinaties

Reint Brondijk van SVn, steekt het niet onder stoelen of banken: de implementatie van de Maatwerklening asbestdaksanering samen met andere duurzame regelingen is echt eenvoudiger dan men denkt. In sommige gevallen levert het zelfs geld op!

Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze mailing en blijf op de hoogte.

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief