Gepubliceerd op: 31 | 03 | 2022

5,3 miljoen m2 asbestdaken gesaneerd in 2021