Monitoring

Voor het aanjagen van de versnellingsaanpak en het meten van het effect daarvan, monitort de werkgroep monitoring het resterende aantal m2 asbestdaken, de locatie van deze asbestdaken en de voortgang van het aantal gesaneerde m2 asbestdak. De werkgroep rapporteert en doet voorstellen voor optimalisatie van monitoring. 

Nieuws

Gepubliceerd op: 22 | 12 | 2021

Totaal 4,2 miljoen m2 asbestdaken gesaneerd in de eerste drie kwartalen 2021

In het derde kwartaal van 2021 is 1,0 miljoen m2 aan asbestdaken gesaneerd, ten opzichte van 1,7 miljoen in het derde kwartaal van 2020. Naar verwachting komt het totaal aantal saneringen in 2021 hiermee uit op circa 6 miljoen m2. In de ‘Voortgangsbrief asbest’ aan de Tweede Kamer  van 1 december 2021 geeft staatssecretaris Van Weyenberg aan de daling in het saneringstempo zorgelijk te vinden. 
Gepubliceerd op: 14 | 10 | 2021

Programmabureau en SVn nodigen gemeenten uit voor bijeenkomst over de aanpak van asbestdaken

Speciaal voor gemeenten organiseert het Programmabureau samen met SVn een online bijeenkomst over de aanpak van asbestdaken en wat de SVn Maatwerklening asbestdaksanering voor hun inwoners kan betekenen. 
Gepubliceerd op: 28 | 09 | 2021

1,7 miljoen m2 asbestdaken gesaneerd in tweede kwartaal 2021

In het tweede kwartaal van 2021 is 1,7 miljoen m2 aan asbestdaken gesaneerd. In het eerste kwartaal van 2021 was dat 1,5 miljoen m2.
Gepubliceerd op: 13 | 07 | 2021

1,5 miljoen m2 asbestdaken gesaneerd in het eerste kwartaal 2021

In het eerste kwartaal van 2021 is 1,5 miljoen m2 aan asbestdaken gesaneerd. Dit is gelijk aan het aantal gesaneerde m2 in het eerste kwartaal van 2020 en minder dan het vierde kwartaal van 2020 (1,7 miljoen m2).
Gepubliceerd op: 26 | 04 | 2021

Voortgangsverslag Versnellingsaanpak asbestdakensanering april 2021

Zoals altijd verwerkt het Programmabureau haar activiteiten en resultaten in een overzichtelijk Voortgangsverslag. Lees alles over de meest recente activiteiten van oktober 2020 tot en met april 2021 binnen de 6 thema’s in het Voortgangsverslag van april 2021.
Gepubliceerd op: 30 | 03 | 2021

6,7 miljoen m2 asbestdaken gesaneerd in 2020

Na een 'topjaar' in 2018 met 12,8 miljoen m2 gesaneerde daken, is er in 2019 en in 2020 een daling van het aantal gesaneerde m2 asbestdaken. Het beeld over 2020 is dat de saneringssnelheid stabiliseert.
Gepubliceerd op: 20 | 01 | 2021

Handreiking mutatiebeheer asbestdaken

De werkgroep Monitoring heeft in samenwerking met de provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel de Handreiking mutatiebeheer asbestdaken opgesteld. De handreiking is een hulpmiddel voor gemeenten en omgevingsdiensten voor het mutatiebeheer van de ‘asbestdakendatabase’ op basis van bijvoorbeeld sloopmeldingen via OLO, LAVS, toezicht en veldwaarnemingen.
Gepubliceerd op: 02 | 11 | 2020

5 miljoen m2 asbestdaken gesaneerd tot en met derde kwartaal 2020

Tot en met het derde kwartaal van dit jaar is er 5 miljoen m2 aan asbestdaken gesaneerd. Per kwartaal bedroeg het aantal gesaneerde m2 respectievelijk 1,5, 1,8 en 1,7 miljoen m2. Het vierde kwartaal 2019 werd 1,7 miljoen m2 gesaneerd.
Gepubliceerd op: 28 | 10 | 2020

Voortgangsverslag Versnellingsaanpak asbestdakensanering oktober 2020

Zoals altijd verwerkt het Programmabureau haar activiteiten en resultaten in een overzichtelijk Voorgangsverslag. Lees alles over de meest recente activiteiten binnen de 6 thema’s in het Voortgangsverslag van oktober 2020. Het verslag gaat over de periode 2 maart 2020 tot en met oktober 2020. 
Gepubliceerd op: 15 | 07 | 2020

1,5 miljoen m2 asbestdaken gesaneerd in eerste kwartaal 2020

In het eerste kwartaal van 2020 is 1,5 miljoen m2 aan asbestdaken gesaneerd. In het eerste kwartaal van 2019 was dat 2,2 miljoen m2. Het aantal gesaneerde m2 asbestdaken is ook lager dan het vierde kwartaal van 2020 (1,7 miljoen m2).