Monitoring

Voor het aanjagen van de versnellingsaanpak en het meten van het effect daarvan, monitort de werkgroep monitoring het resterende aantal m2 asbestdaken, de locatie van deze asbestdaken en de voortgang van het aantal gesaneerde m2 asbestdak. De werkgroep rapporteert en doet voorstellen voor optimalisatie van monitoring. 

Nieuws

Gepubliceerd op: 15 | 07 | 2020

Landelijke Asbestdakenkaart: 203 gemeenten hebben inmiddels data aangeleverd

Al 203 gemeenten hebben data aangeleverd voor de landelijke Asbestdakenkaart. Binnen deze 203 gemeenten ligt in totaal nog bijna 58.000.000 m2 aan asbestdaken. De andere 152 gemeenten worden opgeroepen op om hun data over het aantal asbestdaken en m2 asbest ook aan te leveren.
Gepubliceerd op: 06 | 04 | 2020

Uitvraag gemeenten Landelijke Asbestdakenkaart

Als onderdeel van de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken (thema  Monitoring) wordt de Landelijke Asbestdakenkaart twee keer per jaar geactualiseerd. Onlangs is een oproep verzonden aan gemeenten om data aan te leveren. 
Gepubliceerd op: 02 | 04 | 2020

Gesaneerde hoeveelheid asbestdaken in 2019

In 2019 is er in totaal 9,8 miljoen m2 asbestdaken gesaneerd. Dat is een daling ten opzichte van 2018, toen 12,8 miljoen m2 asbestdaken is opgeruimd.
Gepubliceerd op: 19 | 03 | 2020

Aan de slag met het thema Monitoring

Monitoring is één van de zes thema's binnen de Samenwerkingsverklaring, waarmee partijen aan de slag gaan. Per thema is een Activiteitenlijst opgesteld. In de Activiteitenlijst Monitoring vindt u een beschrijving van de projecten en activiteiten die worden uitgevoerd binnen dit thema.
Gepubliceerd op: 02 | 03 | 2020

Start vervolgaanpak asbestdaken

Minister Stientje van Veldhoven ondertekent vandaag samen met provincies, gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken. Deze partijen zetten gezamenlijk de schouders onder een volgende stap voor een asbestdakenvrij Nederland.