Veilige vereenvoudiging saneringen

Er wordt ingezet op vereenvoudiging van de uitvoering van de asbestdakensanering waardoor waar mogelijk kosten worden beperkt, waarbij de veiligheid en gezondheid van de werknemers en de omgeving geborgd is. Hiervoor wordt onderzoek gedaan naar de blootstelling bij de asbestdakensanering. Bekeken wordt welke acties mogelijk zijn om innovaties te stimuleren en belemmeringen weg te nemen, onder meer gelet op het aanpakken van aanwezige bodemverontreiniging en de stroomlijning van de samenloop van soortenbescherming en asbestdakensanering. 

Nieuws

Gepubliceerd op: 19 | 03 | 2020

Aan de slag met het thema Veilige vereenvoudiging saneringen

Veilige vereenvoudiging saneringen is één van de zes thema's binnen de Samenwerkingsverklaring, waarmee partijen aan de slag gaan. Per thema is een Activiteitenlijst opgesteld. In de Activiteitenlijst Veilige vereenvoudiging saneringen vindt u een beschrijving van de projecten en activiteiten die worden uitgevoerd binnen dit thema.
Gepubliceerd op: 02 | 03 | 2020

Start vervolgaanpak asbestdaken

Minister Stientje van Veldhoven ondertekent vandaag samen met provincies, gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken. Deze partijen zetten gezamenlijk de schouders onder een volgende stap voor een asbestdakenvrij Nederland.