Landelijke Asbestdakenkaart


In oktober 2018 is door de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin aan de staatssecretaris is gevraagd om een landelijk overzicht te maken van het totaal aantal vierkante meters aan te saneren daken en dat te specificeren per gemeente. De Landelijke Asbestdakenkaart geeft hieraan invulling. Klik hier voor meer informatie over de Landelijke Asbestdakenkaart. Bekijk hier de kaart op volledig scherm.


Meer informatie

Toelichting


Eén van de thema’s van de Versnellingsaanpak Asbestdakensanering is de monitoring van de voortgang van de sanering van asbestdaken in Nederland. Dat is ook onderdeel van de  Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken. Veel provincies en gemeenten hebben de achterliggende jaren al het initiatief genomen om binnen hun gebied de opgave van asbestdaken te inventariseren. Deze informatie wordt gedeeld via de Landelijke Asbestdakenkaart. 


Op de Landelijke Asbestdakenkaart wordt per gemeente de volgende informatie gegeven:

  • Is er binnen de gemeente een inventarisatie van het aantal m2 asbestdaken uitgevoerd? En zo ja:
  • Welk jaar is de inventarisatie uitgevoerd?
  • Wat is het aantal asbestverdachte daken?
  • Wat is het totaal aantal vierkante meters aan asbestverdachte daken?
  • Waar kan ik de detailinformatie vinden?

Als onderdeel van de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken zal de Landelijke Asbestdakenkaart twee keer per jaar worden geüpdatet. 


Het beheer van de Landelijke Asbestdakenkaart vindt plaats in samenwerking tussen het Programmabureau en de Omgevingsdienst Regio Utrecht. Vragen kunt u stellen aan info@asbestversnelling.nl.


Staat de actuele informatie van uw gemeente nog niet op de kaart?

Gemeenten kunnen bovengenoemde informatie melden aan het Programmabureau en die zorgt ervoor dat de informatie wordt verwerkt op de kaart. Als er binnen een gemeente nieuwe informatie beschikbaar komt, kan deze eveneens worden gemeld en wordt de kaart geactualiseerd. Informatie kan worden verstrekt door het onderstaande formulier in te vullen en te zenden aan info@asbestversnelling.nl.

formulier-landelijke-asbestdakenkaart-gemeenten-inwinning-gegevens-maart-2020.xlsx