Landelijke Asbestdakenkaart


In oktober 2018 is door de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin aan de staatssecretaris is gevraagd om een landelijk overzicht te maken van het totaal aantal vierkante meters aan te saneren daken en dat te specificeren per gemeente. De Landelijke Asbestdakenkaart geeft hieraan invulling. Klik hier voor meer informatie over de Landelijke Asbestdakenkaart. Bekijk hier de kaart op volledig scherm.


Meer informatie

Toelichting


Eén van de thema’s van de Versnellingsaanpak Asbestdakensanering is de “inventarisatie en monitoring” van de asbestdakensanering. Op dit punt zijn de afgelopen jaren veel initiatieven genomen. Zie daarvoor ook www.asbestversnelling.nl/versnellingsinitiatieven/. Vooral koploper provincies en gemeenten hebben initiatief genomen om binnen hun gebied de opgave te inventariseren.

In oktober 2018 is door de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin aan de staatssecretaris is gevraagd om een landelijk overzicht te maken van het totaal aantal vierkante meters aan te saneren daken en dat te specificeren per gemeente. De Landelijke Asbestdakenkaart geeft hieraan invulling. 

Per gemeente wordt de volgende informatie gegeven:

  • Is er binnen de gemeente een inventarisatie van het aantal m2 asbestdaken uitgevoerd? En zo ja:
  • Welk jaar is de inventarisatie uitgevoerd?
  • Wat is het aantal asbestverdachte daken?
  • Wat is het totaal aantal vierkante meters aan asbestverdachte daken?
  • Waar kan ik de detailinformatie vinden?

Staat de informatie van uw gemeente nog niet op de kaart?

Gemeenten kunnen bovengenoemde informatie melden aan het Programmabureau en die zorgt ervoor dat de informatie wordt verwerkt op de kaart. Als er binnen een gemeente nieuwe informatie beschikbaar komt, kan deze eveneens worden gemeld en wordt de kaart geactualiseerd. Informatie kan worden verstrekt door het onderstaande formulier in te vullen en te zenden aan info@asbestversnelling.nl.

formulier-landelijke-asbestdakenkaart-gemeenten-inwinning-gegevens-april2019.xlsx 


De kaart is samengesteld in samenwerking tussen het Programmabureau en de koploper provincies. In opdracht van de provincies is het databeheer in handen van de Omgevingsdienst Regio Utrecht.

Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze mailing en blijf op de hoogte.

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief