Koppelkansen

Drempels voor het combineren van de asbestdakensanering met het opwekken van zonneenergie of voor het combineren met de aanpak van vrijkomende (voormalige) agrarische bebouwing worden in kaart gebracht en waar mogelijk weggenomen waardoor een win-win situatie ontstaat 

Marktpartijen worden ondersteund met kennis en een ontzorgend aanbod. 

Nieuws

Gepubliceerd op: 22 | 04 | 2021

Uitnodiging Kennistafel Stedelijke koppelkansen

Om ervaringen met de sanering van asbestdaken in de stedelijke omgeving te delen, organiseert het Programmabureau met inbreng van de gemeenten Hof van Twente en Rotterdam een online kennistafel op 29 april 2021 voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten.
Gepubliceerd op: 28 | 10 | 2020

Kennistafel Expertise-ontwikkeling coaches en adviseurs

Op 8 oktober heeft het Programmabureau in samenwerking met de provincie Overijssel een kennistafel ‘Expertise-ontwikkeling coaches en adviseurs’ georganiseerd. Hiermee is uitvoering gegeven aan activiteit 4.6 van de Samenwerkingsverklaring Aanpak Asbestdaken. 
Gepubliceerd op: 28 | 10 | 2020

Voortgangsverslag Versnellingsaanpak asbestdakensanering oktober 2020

Zoals altijd verwerkt het Programmabureau haar activiteiten en resultaten in een overzichtelijk Voorgangsverslag. Lees alles over de meest recente activiteiten binnen de 6 thema’s in het Voortgangsverslag van oktober 2020. Het verslag gaat over de periode 2 maart 2020 tot en met oktober 2020. 
Gepubliceerd op: 15 | 07 | 2020

Bijeenkomst sloop- en functieverandering

Op 9 juni 2020 hebben 19 betrokkenen bij de asbestsanering met elkaar van gedachten gewisseld over sloop- en functieverandering, één van de koppelkansen in de samenwerkingsverklaring. Doel van de bijeenkomst: de samenwerking tussen marktpartijen en overheden versterken zodat de aanpak van leegstaande/ vrijkomende bebouwing wordt gestimuleerd. 
Gepubliceerd op: 12 | 05 | 2020

9 juni 2020 - Koppelkansen sloop & functieverandering

Het Programmabureau wil met invloedrijke markt- en overheidspartijen de markt voor sloop en functieverandering van gebouwen met asbestdaken stimuleren én vraag en aanbod naar /van oplossingen verbinden.
Gepubliceerd op: 19 | 03 | 2020

Aan de slag met het thema Koppelkansen

Koppelkansen is één van de zes thema's binnen de Samenwerkingsverklaring, waarmee partijen aan de slag gaan. Per thema is een Activiteitenlijst opgesteld. In de Activiteitenlijst Koppelkansen vindt u een beschrijving van de projecten en activiteiten die worden uitgevoerd binnen dit thema.
Gepubliceerd op: 02 | 03 | 2020

Start vervolgaanpak asbestdaken

Minister Stientje van Veldhoven ondertekent vandaag samen met provincies, gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken. Deze partijen zetten gezamenlijk de schouders onder een volgende stap voor een asbestdakenvrij Nederland.