Bewustwording & communicatie

Partijen zetten zich in om eigenaren van asbestdaken bewust te maken dat het voor henzelf en de omgeving beter is dat zij hun asbestdak verwijderen via begrijpelijke en eenduidige communicatie naar de maatschappij en eigenaren. 

Intermediairs worden goed toegerust en geactiveerd om eigenaren van asbestdaken te adviseren en te ondersteunen. 


Nieuws

Gepubliceerd op: 22 | 12 | 2021

Wierden kartrekker Twentse pilot voor weghalen asbest: ‘We willen uiteindelijk toch van die troep af’

De gemeente Wierden is kartrekker van een pilotproject dat ervoor moet zorgen dat op agrarische en bedrijfsdaken asbest plaatsmaakt voor zonnepanelen. Wierden is de nieuwste ambassadeur van de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken. Waarom ze zich hard willen maken voor de (landelijke) aanpak van asbestdaken lichten ze graag toe.
Gepubliceerd op: 22 | 12 | 2021

Succesvolle bijeenkomst voor gemeenten

Op 9 november 2021 organiseerde het Programmabureau samen met SVn een online bijeenkomst speciaal voor gemeenten. Gemeenten zijn een belangrijke schakel in de aanpak van asbestdaken, zo niet de belangrijkste. Met deze bijeenkomst werd naast actieve gemeenten vooral ingezet op deelname van gemeenten waarvoor de aanpak nog in de kinderschoenen staat. De twee uur durende bijeenkomst kon rekenen op veel belangstelling. 
Gepubliceerd op: 22 | 12 | 2021

De aanpak van Raalte in beeld

Praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen. Niets geeft meer inspiratie voor de aanpak van asbestdaken dan dat. Vooral als het in beeld wordt gebracht. Het Programmabureau wil graag al die verhalen ophalen en uitdragen. Samen met Stimuland gingen we op bezoek bij de gemeente Raalte en zagen een groot scala aan activiteiten om al hun asbestdakeigenaren in beweging te krijgen. Kijk je mee?
Gepubliceerd op: 21 | 12 | 2021

PCB in druppelzones

Er zijn nogal wat asbestdaken zonder dakgoot. Het water van het dak druppelt dan direct op de bodem in de zogeheten ‘druppelzone’. Van deze druppelzone is bekend dat hierin verhoogde concentraties asbest kunnen zitten.
Gepubliceerd op: 14 | 10 | 2021

Programmabureau en SVn nodigen gemeenten uit voor bijeenkomst over de aanpak van asbestdaken

Speciaal voor gemeenten organiseert het Programmabureau samen met SVn een online bijeenkomst over de aanpak van asbestdaken en wat de SVn Maatwerklening asbestdaksanering voor hun inwoners kan betekenen. 
Gepubliceerd op: 28 | 09 | 2021

Drenthe attendeert 11.000 inwoners per brief op asbestdakenaanpak

Bij zo’n 11.000 (mogelijke) asbestdakeigenaren in Drenthe viel in de maand april een brief op de mat. Op basis van de Asbestdakenkaart van Drenthe bracht de provincie samen met haar gemeenten de aanpak van asbestdaken onder hun aandacht. 
Gepubliceerd op: 28 | 09 | 2021

Berkelland: Praktisch denken in kansen

De gemeente Berkelland wil graag dat in 2024 zo’n 25-30% van al haar asbestdaken is gesaneerd of vervangen. Daarvoor heeft ze in 2020 een plan van aanpak vastgesteld om de inwoners en bedrijven hierbij te ondersteunen. De gemeente investeert 1 miljoen euro in asbestdaken. We vroegen aan wethouder Maikel van der Neut waarom de gemeente hierin zo actief is en wat het beleid precies inhoudt.
Gepubliceerd op: 28 | 04 | 2021

Doe mee met de Week van de Asbestvrije Schuur

Iedere gemeente wil een gezonde leefomgeving voor inwoners. Asbestdaken horen daar niet bij. Daarom kunnen gemeenten van 13 t/m 19 september 2021 meedoen met ‘De Week van Asbestvrije Schuur’.
Gepubliceerd op: 27 | 04 | 2021

Uitnodiging deep dives kosten risico's asbestdaken

Eigenaren van een asbestdak willen graag weten waar ze aan toe zijn. Wat zijn exact de regels van saneren, wat kost het én wat zijn de risico’s. Het Programmabureau organiseert de komende maand weer (vervolg)sessies met betrekking tot de kosten van sanering en de risico’s van asbest(daken).
Gepubliceerd op: 26 | 04 | 2021

Voortgangsverslag Versnellingsaanpak asbestdakensanering april 2021

Zoals altijd verwerkt het Programmabureau haar activiteiten en resultaten in een overzichtelijk Voortgangsverslag. Lees alles over de meest recente activiteiten van oktober 2020 tot en met april 2021 binnen de 6 thema’s in het Voortgangsverslag van april 2021.