Bewustwording & communicatie

Partijen zetten zich in om eigenaren van asbestdaken bewust te maken dat het voor henzelf en de omgeving beter is dat zij hun asbestdak verwijderen via begrijpelijke en eenduidige communicatie naar de maatschappij en eigenaren. 

Intermediairs worden goed toegerust en geactiveerd om eigenaren van asbestdaken te adviseren en te ondersteunen. 


Nieuws

Gepubliceerd op: 20 | 01 | 2021

Deep dives (on)duidelijkheden asbest(daken)

Eigenaren van een asbestdak willen graag weten waar ze aan toe zijn. Wat zijn exact de regels van saneren, wat kost het én wat zijn de risico’s? Over veel zaken zijn er onduidelijkheden. Soms vanwege het ontbreken van kennis en beschikbare informatie en soms vanwege allerlei soorten berichten in de media. Het Programmabureau organiseerde in november 2020 een drietal deep dives om te zorgen voor de nodige duidelijkheid.
Gepubliceerd op: 28 | 10 | 2020

Voortgangsverslag Versnellingsaanpak asbestdakensanering oktober 2020

Zoals altijd verwerkt het Programmabureau haar activiteiten en resultaten in een overzichtelijk Voorgangsverslag. Lees alles over de meest recente activiteiten binnen de 6 thema’s in het Voortgangsverslag van oktober 2020. Het verslag gaat over de periode 2 maart 2020 tot en met oktober 2020. 
Gepubliceerd op: 28 | 10 | 2020

Boodschap & strategie centraal tijdens tweede Communicatietafel

Net voor de zomervakantie organiseerde het Programmabureau de tweede Communicatietafel van dit jaar. Dit keer kwamen de (kern)boodschappen, de communicatiestrategie en de onduidelijkheden rondom asbest(daken) en de aanpak aan bod. Onder de 30 deelnemers bevonden zich onder meer overheden, GGD en expertisecentra, maar ook de bouw- en saneringsbranche, Rijkswaterstaat, VNG en Omgevingsdiensten. De tafel had hiermee een zeer gevarieerd veld aan deelnemers. Dat resulteerde in nuttige en concrete uitkomsten. 
Gepubliceerd op: 17 | 07 | 2020

Week van de Asbestvrije schuur: toolkit voor initiatiefnemers

Van 5 t/m 11 oktober 2020 is het de Week van de Asbestvrije Schuur, een initiatief van consumentenvoorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Tijdens de Week van de Asbestvrije Schuur trekken buurtbewoners met elkaar op om de kleine asbestdaken in hun wijk te verruilen voor een nieuw gezond dak. Gemeenten kunnen dit initiatief ondersteunen door het hun inwoners gemakkelijk te maken, denk daarbij aan een veiligheidspakket of een container in de buurt zelf tijdens de actieweek. 
Gepubliceerd op: 15 | 07 | 2020

Communicatietafel (1): Aanpak kleine asbestdaken

Elk jaar organiseert het Programmabureau één of meerdere Communicatietafels gericht op het thema bewustwording en communicatie. Vanwege de coronacrisis wordt de Communicatietafel opgeknipt in meerdere online deeltafels. De eerste deeltafel Communicatie werd georganiseerd samen met Milieu Centraal op 18 mei 2020. Het hoofdthema: de aanpak van kleine asbestdaken (schuurtjes).
Gepubliceerd op: 12 | 05 | 2020

18 mei 2020 - Online deeltafel Communicatie

Deze bijeenkomst wordt door het Programmabureau georganiseerd in nauwe samenwerking met Milieu Centraal. Zij willen dit najaar graag samen met gemeenten een landelijke actie uitrollen met als titel: ‘Asbestvrije Schuurtjesweek’.
Gepubliceerd op: 19 | 03 | 2020

Aan de slag met het thema Bewustwording & communicatie

Bewustwording & communicatie is één van de zes thema's binnen de Samenwerkingsverklaring, waarmee partijen aan de slag gaan. Per thema is een Activiteitenlijst opgesteld. In de Activiteitenlijst Bewustwording & communicatie vindt u een beschrijving van de projecten en activiteiten die worden uitgevoerd binnen dit thema.
Gepubliceerd op: 02 | 03 | 2020

Start vervolgaanpak asbestdaken

Minister Stientje van Veldhoven ondertekent vandaag samen met provincies, gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken. Deze partijen zetten gezamenlijk de schouders onder een volgende stap voor een asbestdakenvrij Nederland.

Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze mailing en blijf op de hoogte.

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief