Ontzorgen van gemeenten

Gemeenten, als essentiële schakel in de stimulering en facilitering van de asbestdakensanering, worden ondersteund bij de uitwisseling van goede voorbeelden en met behulp van handreikingen die praktische handvatten bieden om eigenaren te stimuleren en te helpen. 

Partijen richten zich hierbij niet alleen op individuele gemeenten, maar ook - en vooral - op grotere verbanden, zoals regio’s en betrekken provincies om zoveel mogelijk gemeenten te bereiken. 

Nieuws

Gepubliceerd op: 28 | 09 | 2021

Bestuurders vragen om regie van het Rijk

Tweeëntwintig wethouders, een burgemeester en een gedeputeerde riepen in mei in een brief de Tweede Kamer en de Informateur op om er samen voor te zorgen dat asbesthoudende materialen op korte termijn uit de leefomgeving verdwijnen.
Gepubliceerd op: 26 | 04 | 2021

Voortgangsverslag Versnellingsaanpak asbestdakensanering april 2021

Zoals altijd verwerkt het Programmabureau haar activiteiten en resultaten in een overzichtelijk Voortgangsverslag. Lees alles over de meest recente activiteiten van oktober 2020 tot en met april 2021 binnen de 6 thema’s in het Voortgangsverslag van april 2021.
Gepubliceerd op: 28 | 10 | 2020

Voortgangsverslag Versnellingsaanpak asbestdakensanering oktober 2020

Zoals altijd verwerkt het Programmabureau haar activiteiten en resultaten in een overzichtelijk Voorgangsverslag. Lees alles over de meest recente activiteiten binnen de 6 thema’s in het Voortgangsverslag van oktober 2020. Het verslag gaat over de periode 2 maart 2020 tot en met oktober 2020. 
Gepubliceerd op: 19 | 03 | 2020

Aan de slag met het thema Ontzorgen van gemeenten

Ontzorgen van gemeenten is één van de zes thema's binnen de Samenwerkingsverklaring, waarmee partijen aan de slag gaan. Per thema is een Activiteitenlijst opgesteld. In de Activiteitenlijst Ontzorgen van gemeenten vindt u een beschrijving van de projecten en activiteiten die worden uitgevoerd binnen dit thema. 
Gepubliceerd op: 02 | 03 | 2020

Start vervolgaanpak asbestdaken

Minister Stientje van Veldhoven ondertekent vandaag samen met provincies, gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken. Deze partijen zetten gezamenlijk de schouders onder een volgende stap voor een asbestdakenvrij Nederland.